Tvoji rezultati

Tvoj rezultat:

0%

Tvoja stopnja:

Začetnik

Deli svoj rezultat:

Kakšen je pomen doseženega rezultata

Tvoj rezultat kaže, da je tvoja raven med A1 ZAČETNIK in A2 OSNOVNO, glede na smernice, ki jih je postavil Skupni evropski referenčni okvir (CEFR).

  • Na dobri poti si, da boš razumel pisane in govorjene besede ter stavke o temah iz tvojega vsakdanjega življenja.

  • Razumeš kratka besedila z znanimi besedami in pogosto uporabljenimi frazami, ki so povezane s temami iz tvojega vsakdanjega življenja.

  • Razumeš splošno temo pogovorov, ki so zate pomembni, če so jasno izraženi in uporabljajo pogosto uporabljene izraze.

StopnjeZačetnikSrednje zahtevnoNapredno
Rezultat EF testa0-59%60-79%80-100%
Ekvivalent CEFRA1-A2B1-B2C1-C2

Order a free brochure

Full destination guide, prices, start dates and latest offers.